q6n87us5um

Charging devices

“VIPS BRAVO”, “ElPulsarKar” – new vision in the world of charging devices
The charging devices “VIPS BRAVO” ElPulsarKar come as a result of a 30 years of testing and ambition to find an optimal regime when charging traction batteries.
Our major conception is designed to optimise the comfort and battery life when using the battery. When charging current and voltage are stabilized, control at the starting and final condition is strictly regulated, the test is automatic.
These features however, are typical for all devices on the market.

ТРАНСФОРМАТОРНИ ИЛИ ИМПУЛСНИ ЗАРАДНИ УСТРОЙСТВА

Девизът на новата гама – „…..we do it well!” се основава на:
-  Ново техническо решение на силовият трансформатор – повишена надеждност;
-  Нов ергономичен дизайн – устойчивост при транспорт и експлоатация;
-  Нова ергономична опаковка;
-  По-малки габарити и Weight- по ниски цени за транспорт;
-  Нова система за охлаждане ;
-  Четиристепенна защита от претоварване и прегряване;
-  Комплектация на токови DC кабели  с  дължина и  сечение  според  изискванията  на клиента;
-  Адаптация  на  оперативното  захранване  към  Typeът  на  зарежданата  акумулаторна
батерия,    позволяващо запазване  протокола  на заряд  след отпадане на мрежовото захранване;
-  Нова псевдосензорна индикация;
-  Опосредствен  контрол  на  температурата  на  зарежданата  батерия  и  степента  на сулфатизация позволяващ оптимизация на зарядния режим;
-  „Мека”  зарядна   характеристика  I 0UI        по  DIN  41773  недопускаща   прегряване   ,
кипене и презаряд  на акумулаторната батерия;
-  Стабилизирани  зарядни   параметри  назависимо  от  флуктоациите  на  захранващото напрежение;
-  Активнадесулфатизацияи изравнителен зарядно-разряден микро режим;
-  Възможност за паралелен  консервационен заряд на няколко  акумулаторни батерии с еднакви по брой клетки и различен Capacity
-  Заряд от едно устройство на 40;48 или 80V батерии с различен Capacity-опция
Новите качества на  гамата EPKar осигуряват спокойствие и комфорт при експлоатация защото:
- Адаптивните   свойства   на   зарядното   устройство   към   състоянието   на   зареденост
позволяват батерията да остане включена към ЗУ неограничено  дълго време (параметрите на подзаряда Uср и Iср са   както при стационарните батерии) и   винаги когато не работите с кара си можете да го включите към зарядното устройство
- Контрола на напрежителният градиент осигурява минимално газоотделяне , не допуска презаряд и температурна лавина . Икономисва се  електроенергия        и  не  се  налага
честодоливане на вода .
- Еднаквостта  на  клетките  гарантира  пълното  им  симетрично  натоварване  и  добри динамични характеристики на кара през целия разряден  цикъл.
- Намаляват ремонтите на акумулаторните батерии поради липсата на сулфатизация .
Животът на батерията превишава  предписания от производителя.
- Не се изисква  квалифициран персонал  и време за измерване , контрол и наблюдение.

ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА ЗА ОЛОВНИ КИСЕЛИННИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

Type

Nominal Voltage AB /V/

Capacity of AB /Ah/

Dimensions
/mm/ W x D x H

Dimensions + package
/mm/ W x D x H

Weight
/kg/

1

EPKar 12/50÷150 - И1

12

50 — 150

280x260x100

320x280x120

2.4

2

EPKar 12/150÷300 - И1

12

150 — 300

280x260x100

320x280x120

2.5

3

EPKar 24/50÷150 - И1

24

50 — 150

200х180х368

230x210x400

5.2

4

EPKar 24/150÷350 - И1

24

150 — 350

200x180x360

230x210x400

5.5

5

EPKar 24/150÷300 - T1

24

150 — 300

395х290х485

400x320x520

29

6

EPKar 24/150÷350 - Т3

24

150 — 350

395х290х485

400x320x520

35.7

7

EPKar 24/320÷640 - Т3

24

320 — 640

395х290х485

400x320x520

37.7

8

EPKar 24/440÷940 - Т3

24

440 — 940

405х325х525

425x335x555

38.7

9

EPKar  40/150÷300-T1

40

150 — 300

395х290х485

400x320x520

29.5

10

EPKar  40/150÷350-T3

40

150 — 350

395х290х485

400x320x520

37.7

11

EPKar  40/320÷640-T3

40

320 — 640

395х290х485

400x320x520

38.7

12

EPKar  40/440÷940-T3

40

440 — 940

405х325х525

425x335x555

39.7

13

EPKar 48/150÷300 - T1

48

150 — 300

395х290х485

400x320x520

32.1

14

EPKar 48/150÷350 - Т3

48

150 — 350

395х290х485

400x320x520

38.2

15

EPKar 48/320÷640 - Т3

48

320 — 640

395х290х485

400x320x520

38.7

16

EPKar 48/440÷940 - Т3

48

440 — 940

405х325х525

425x335x555

39

17

EPKar 80/150÷300 - T1

80

150 — 300

395х290х485

400x320x520

33

18

EPKar 80/150÷350 - Т3

80

150 — 350

395х290х485

400x320x520

38.7

19

EPKar 80/320÷640 - Т3

80

320 — 640

395х290х485

400x320x520

49.9

20

EPKar 80/440÷940 - Т3

80

440 — 940

405х325х525

425x335x555

69.2

21

EPKar 80/600÷1150 - Т3

80

600 — 1150

600х470х500

615х480х525

88.6

22

EPKar 40;48;80/150 ÷350 - Т3

40;48;80

150 — 350

405х325х525

425x335x555

42

23

EPKar 40;48;80/320 ÷640 - Т3

40;48;80

320 — 640

405х325х525

425x335x555

59.8

24

EPKar 40;48;80/150 ÷640 - Т3

40;48;80

150 — 640

405х325х525

425x335x555

59.8

25

EPKar Ex 120/180 - Т3

120

420 - 1000

920х650х1350

1200x880x1500

600

ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА ЗА АЛКАЛНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

Type

Cells
AB

Capacity of AB
/Ah/

Dimensions
/mm/ W x D x H

Dimensions + package
/mm/ W x D x H

Weight
/kg/

1

EPKar FN 28cl/250Ah - Т3

28

250

405х325х525

425x335x555

44

2

EPKar FN 36cl/300Ah - Т3

36

300

405х325х525

425x335x555

55

3

EPKar FN 40cl/450Ah - Т3

40

450

405х325х525

425x335x555

61,5

Забележка:
1     Зарядните устройства TypeEPKar са: Т - тиристорни, И - импулсни, 1 - монофазни, 3 - трифазни.
2     Стабилизирана зарядна характеристика. Тока и напрежението се адаптират в зависимост от степента н заряда, състоянието и температурата на батерията.Батерията може да се включи на заряд винаги когато машината не е в експлоатация и задължително в края на работния ден.
3     Времезарядна характеристика

Type “EPKar ”

charging time – hours (h)

6 – 8

8 – 10

10 – 12

12 – 14

Capacity AB  (Ah)

XX (V)
150Ah ÷ 350Ah

150

210

300

350

XX (V)
320Ah ÷ 640Ah

320

450

600

640

XX (V)
440Ah ÷ 940Ah

440

600

800

940

4     Зарядните устройства Type EPKar автоматично се включват след края на основния заряд и остават в режим на десулфатизационен дозаряд неограничено време.
5     Изпълняват се поръчки за изработка на зарядни устройства за Gell, AGM батерии и за други номинални напрежения и Capacity.

Прочетете още >>