_c2fid2hec

Тягови батерии
„Елхим-искра”АД Пазарджик  произвежда тягови батерии предназначени за задвижване на подемно-транспортна техника/електрокари/.В зависимост от технологията на производство се делят на четири вида:
Тягови намазни батерии
При този вид батерии активната маса, която е във вид на паста, се нанася върху решетката от олово-антимонова сплав със специална пастирмашина при определено налягане.
Тягови панцерни батерии
При този вид батерии положителната решетка има сложна конфигурация от отделни стержени /шишове/ поставени в специален тръбен сепаратор.Активната маса във вид на суспензия се нагнетява под високо налягане на специални машини.
Панцерни батерии с повишен ресурс клас L
С превеждането на нашите стандарти към изискванията на европейските, се разработи този нов клас тягови батерии с повишен ресурс.Те се отличават с:
-повишен капацитет от 9% до 17% в сравнение с PzS, без да се променя размера на елемента, което обезпечава при еднакви размери на батерията по-високи функционални характеристики.
-по-продължителен период на работа.
-по-бавна амортизация/повече цикли заряд-разряд/.
-повишени характеристики при бързо разреждане с високи стойности на разрядния ток.
Панцерни батерии със супер повишен капацитет клас Н
Те се отличават с:
-супер повишен капацитет от 18% до 29% в сравнение с PzS, без да се променя размера на елемента, което обезпечава при еднакви размери на батерията по-високи функционални характеристики.
-по-продължителен период на работа.
-по-бавна амортизация/повече цикли заряд-разряд/.
-повишени характеристики при бързо разреждане с високи стойности на разрядния ток.

Преимущества на произвежданите от „Елхим-искра” АД тягови батерии:

Използване на основни суровини и материали от гарантирани доставчици имащи система за управление на качеството ISO