q6n87us5um
НОВОТО В ТРАДИЦИЯТА- EPKar

В резултат на 33 годишният си опит в конструирането и инженеринга на зарядни устройства за електрокари , специалистите на ВК КОНВЕРТ създатели на известните  български  гами токоизправители  ЕПК- М; ЕКТ; ЕлПулсКар; „ПУЛСАР”; VIPS BRAVO; EPK,  Ви предлагаме новото си съвременно решение – гама EPKar.                       (Защитени авторски права!)
Създадена в резултат на системни изследвания и в отговор на изискванията и препоръките на клиентите ни  новата гама зарядни устройства запазва   доказалите   се  в  експлоатация   традиционно   добри   качества   на  досегашните продукти и отразява съвременните  научни  достижения в хардуерното и софтуерно изграждане на зарядни системи.
Новата гама EPKar съчетава в себе си конструктивни решения наградени с два златни медала  на международния Пловдивски технически панаир, нов софтуер и дизайн. Ниската ѝцена не е за сметка на качеството.

ТРАНСФОРМАТОРНИ ИЛИ ИМПУЛСНИ ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА

Девизът на новата гама – „…..we do it well!” се основава на:
-  Ново техническо решение на силовият трансформатор – повишена надеждност;
-  Нов ергономичен дизайн – устойчивост при транспорт и експлоатация;
-  Нова ергономична опаковка;
-  По-малки габарити и тегло- по ниски цени за транспорт;
-  Нова система за охлаждане ;
-  Четиристепенна защита от претоварване и прегряване;
-  Комплектация на токови DC кабели  с  дължина и  сечение  според  изискванията  на клиента;
-  Адаптация  на  оперативното  захранване  към  типът  на  зарежданата  акумулаторна
батерия,    позволяващо запазване  протокола  на заряд  след отпадане на мрежовото захранване;
-  Нова псевдосензорна индикация;
-  Опосредствен  контрол  на  температурата  на  зарежданата  батерия  и  степента  на сулфатизация позволяващ оптимизация на зарядния режим;
-  „Мека”  зарядна   характеристика  I 0UI        по  DIN  41773  недопускаща   прегряване   ,
кипене и презаряд  на акумулаторната батерия;
-  Стабилизирани  зарядни   параметри  назависимо  от  флуктоациите  на  захранващото напрежение;
-  Активнадесулфатизацияи изравнителен зарядно-разряден микро режим;
-  Възможност за паралелен  консервационен заряд на няколко  акумулаторни батерии с еднакви по брой клетки и различен капацитет
-  Заряд от едно устройство на 40;48 или 80V батерии с различен капацитет-опция
Новите качества на  гамата EPKar осигуряват спокойствие и комфорт при експлоатация защото:
- Адаптивните   свойства   на   зарядното   устройство   към   състоянието   на   зареденост
позволяват батерията да остане включена към ЗУ неограничено  дълго време (параметрите на подзаряда Uср и Iср са   както при стационарните батерии) и   винаги когато не работите с кара си можете да го включите към зарядното устройство
- Контрола на напрежителният градиент осигурява минимално газоотделяне , не допуска презаряд и температурна лавина . Икономисва се  електроенергия        и  не  се  налага
честодоливане на вода .
- Еднаквостта  на  клетките  гарантира  пълното  им  симетрично  натоварване  и  добри динамични характеристики на кара през целия разряден  цикъл.
- Намаляват ремонтите на акумулаторните батерии поради липсата на сулфатизация .
Животът на батерията превишава  предписания от производителя.
- Не се изисква  квалифициран персонал  и време за измерване , контрол и наблюдение.

ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА ЗА ОЛОВНИ КИСЕЛИННИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

ТИП

Номинално напрежение на АБ /V/

Капацитет на
АБ /Ач/

Габарити
/mm/ ШхГхВ

Габарити с опаковка
/mm/ ШхГхВ

Тегло
/кг/

1

EPKar 12/50÷150 - И1

12

50 — 150

280x260x100

320x280x120

2.4

2

EPKar 12/150÷300 - И1

12

150 — 300

280x260x100

320x280x120

2.5

3

EPKar 24/50÷150 - И1

24

50 — 150

200х180х368

230x210x400

5.2

4

EPKar 24/150÷350 - И1

24

150 — 350

200x180x360

230x210x400

5.5

5

EPKar 24/150÷300 - T1

24

150 — 300

395х290х485

400x320x520

29

6

EPKar 24/150÷350 - Т3

24

150 — 350

395х290х485

400x320x520

35.7

7

EPKar 24/320÷640 - Т3

24

320 — 640

395х290х485

400x320x520

37.7

8

EPKar 24/440÷940 - Т3

24

440 — 940

405х325х525

425x335x555

38.7

9

EPKar  40/150÷300-T1

40

150 — 300

395х290х485

400x320x520

29.5

10

EPKar  40/150÷350-T3

40

150 — 350

395х290х485

400x320x520

37.7

11

EPKar  40/320÷640-T3

40

320 — 640

395х290х485

400x320x520

38.7

12

EPKar  40/440÷940-T3

40

440 — 940

405х325х525

425x335x555

39.7

13

EPKar 48/150÷300 - T1

48

150 — 300

395х290х485

400x320x520

32.1

14

EPKar 48/150÷350 - Т3

48

150 — 350

395х290х485

400x320x520

38.2

15

EPKar 48/320÷640 - Т3

48

320 — 640

395х290х485

400x320x520

38.7

16

EPKar 48/440÷940 - Т3

48

440 — 940

405х325х525

425x335x555

39

17

EPKar 80/150÷300 - T1

80

150 — 300

395х290х485

400x320x520

33

18

EPKar 80/150÷350 - Т3

80

150 — 350

395х290х485

400x320x520

38.7

19

EPKar 80/320÷640 - Т3

80

320 — 640

395х290х485

400x320x520

49.9

20

EPKar 80/440÷940 - Т3

80

440 — 940

405х325х525

425x335x555

69.2

21

EPKar 80/600÷1150 - Т3

80

600 — 1150

600х470х500

615х480х525

88.6

22

EPKar 40;48;80/150 ÷350 - Т3

40;48;80

150 — 350

405х325х525

425x335x555

42

23

EPKar 40;48;80/320 ÷640 - Т3

40;48;80

320 — 640

405х325х525

425x335x555

59.8

24

EPKar 40;48;80/150 ÷640 - Т3

40;48;80

150 — 640

405х325х525

425x335x555

59.8

25

EPKar Ex 120/180 - Т3

120

420 - 1000

920х650х1350

1200x880x1500

600

ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА ЗА АЛКАЛНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

ТИП

Брой  клетки
АБ

Капацитет на
АБ
/Ач/

Габариты
/mm/ ШхГхВ

Габарити
с опаковка
/mm/ ШхГхВ

Тегло
/кг/

1

EPKar FN 28cl/250Ah - Т3

28

250

405х325х525

425x335x555

44

2

EPKar FN 36cl/300Ah - Т3

36

300

405х325х525

425x335x555

55

3

EPKar FN 40cl/450Ah - Т3

40

450

405х325х525

425x335x555

61,5

Забележка:
1     Зарядните устройства типEPKar са: Т - тиристорни, И - импулсни, 1 - монофазни, 3 - трифазни.
2     Стабилизирана зарядна характеристика. Тока и напрежението се адаптират в зависимост от степента н заряда, състоянието и температурата на батерията.Батерията може да се включи на заряд винаги когато машината не е в експлоатация и задължително в края на работния ден.
3     Времезарядна характеристика

ТИП “EPKar ”

Време  за заряд  – часа (h)

6 – 8

8 – 10

10 – 12

12 – 14

Капацитет АБ  (Ah)

XX (V)
150Ah ÷ 350Ah

150

210

300

350

XX (V)
320Ah ÷ 640Ah

320

450

600

640

XX (V)
440Ah ÷ 940Ah

440

600

800

940

4     Зарядните устройства тип EPKar автоматично се включват след края на основния заряд и остават в режим на десулфатизационен дозаряд неограничено време.
5     Изпълняват се поръчки за изработка на зарядни устройства за Gell, AGM батерии и за други номинални напрежения и капацитет.

Прочетете още >>