j2jl0n4ipq

Стартерни акумулатори
„Елхим-искра” АД Пазарджик е водещ производител на оловно-кисели стартерни акумулаторни батерии с 49-годишна традиция.Продуктите на фирмата отговарят на изискванията на европейския стандарт EN 60095.Широката гама акумулатори от 12в/44Ач до 12в/230Ач напълно удовлетворява потребностите на пазара.
Производството на фирмата е разделено на три продуктови линии:
Стандартни стартерни акумулатори – St
Това е серия акумулатори от 12в/44Ач до 12в/230Ач с универсално приложение, традиционно високо качество и надеждност.
Стартерни акумулатори тип – Са (свободни от поддръжка)
Тази нова серия акумулатори отговаря на европейския типов номер (ETN).При производството им се използва оловно-калциева сплав и нова технология за производство на активната маса.Гамата включва в себе си акумулатори от 12в/44Ач до 12в/100Ач.
Тази серия има следните предимства:
-не се нуждаят от поддръжка при нормална експлоатация.
-не се нуждаят от доливане на дестилирана вода.Използването на калциеви сплави намалява разхода на вода до минимум.
-стартерния ток е по-висок от стандартния.
-състоянието на батерията може да определите визуално.На капака има специално „око”, което във всеки момент дава информация за състоянието.
Стартерни акумулатори тип – ЕХЕ(свободни от поддръжка)
Това е серия акумулатори от 12в/44Ач до 12в/100Ач.Всички предимства на акумулаторите от серия Са се отнасят и за тази най-нова серия, която има и допълнителни предимства:
-акумулаторите са абсолютно херметични, което не позволява изливане на електролит при преобръщане или накланяне на повече от 90⁰.
-взривозащитени са – капака на акумулатора е със специална конструкция, разработена за защита от взрив.
-много малък процент на саморазряд.