Второ основно направление в дейността на „ХЕМУС-КО” е транспортни, спедиторски, логистични и митнически услуги. Обработваме свои и привлечени товари главно в направление България-Русия и обратно, България-Прибалтика и обратно със собствен и нает транспорт в обем повече от 250-300 единици годишно.

Предлагаме широк спектър услуги:
Организация и извършване на автомобилни превози на цели и групажни пратки.
Складиране и реекспортиране в Свободни зони.
Разработване на атрактивни оферти и оптимални транспортни схеми.
Предоставяне на ежедневна информация за движението на транспортните средства.
Пълна и професионална консултация свързана с транспортирането на Вашата стока.

В сътрудничество с „Unisped Inc” и „Translend” организираме морски, контейнерни и железопътни превози, което допринася нашите клиенти да получат най-широки и оптимизирани възможности за превоз на своите товари.

                Нашата цел е да сме полезни на производители, потребители, търговци и превозвачи.