Стартерни акумулатори 12 V EXTREME ENERGI CALCIUM (maintenance free)
Т И П CODE Капацитет Ah EN -18⁰A Схеми Габ.размери мм Тегло кг Количество в един палет
Без ел-лит С ел-лит Без ел-лит С ел-лит
  L    B    H
12V/44Аh 544045EE 44 410 0/1 208 175 190 8,80 12,60 104 78
12V/44Аh 544045EELB 44 410 0/1 208 175 175 8,70 12,50 104 78
12V/55Аh 555050EELB 55 500 0/1 241 175 175 10,30 14,80 84 63
12V/62Аh 562054EE 62 540 0/1 241 175 190 11,20 15,50 84 63
12V/62Аh 562054EELB 62 540 0/1 241 175 175 11,10 15,40 84 63
12V/77Аh 577070EE 77 720 0/1 280 175 190 13,80 18,60 72 54
12V/88Аh 588078EELB 88 760 0/1 353 175 175 15,60 21,50 56 42
12V/88Аh 588078EE  88 760 0/1 353 175 190 15,70 21,60 56 42
12V/100Аh 600082EE 100 800 0/1 353 175 190 17,20 23,60 56 42