Работен вариант и приложение

12 V

Тягови батерии PzS с напрежение 12 V
Тип Номенклатурен № Габаритни размери (мм) Приложение Тегло без електролит кг ± 5% Тегло с електролит     кг ± 5% Схема
A A1 B B1 B2 C H
5PzS400 121 429 227 413 215 428 127 593 ЕВ 416, 418    ЕВ 426, 428 184 220 2
 5PzS400 122 429 227 413 215 428 127 593 184 220 1
 6PzS600 123 509 265 420 218 435 150 648 ЕВ 654 257 302 4
 6PzS600 124 509 265 420 218 435 150 648 257 302 3
7PzS700 125 581 301 420 218 435 150 648 ЕВ 654 289 341 4
7PzS700 126 581 301 420 218 435 150 648 289 341 3
8PzS800 127 653 337 420 218 435 210 648 ЕВ 662 325 384 4
8PzS800 128 653 337 420 218 435 210 648 325 384 3